Obaleč měsíčitý - Tábor Olešenka - 30.7.2016
2

EPINOTIA SOLANDRIANA - Obaleč měsíčitý
Obalečovití - TORTRICIDAE
Rzy, Orlické Hory, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2016
www.motylkove.cz