Obaleč pupenový - Chrudim - 23.7.2015
5

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Habrov, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2015
www.motylkove.cz