Obaleč zahradní - Chrudim - 20.6.2013
5

ARCHIPS PODANA - Obaleč zahradní
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim (Czech Republic) 6/2013
www.motylkove.cz