Obaleč ovocný - Moravská Třebová - 26.7.2014
6

PANDEMIS HEPARANA - Obaleč ovocný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Dlouhá Loučka, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2014
www.motylkove.cz