Obaleč pupenový - Chrudim - 5.7.2014
1

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2014
www.motylkove.cz