Obaleč locikový - Chrudim - 3.7.2014
2

EUCOSMA CONTERMINANA - Obaleč locikový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2014
www.motylkove.cz