DRUHY MOTÝLŮ - BUTTERFLY SPECIES
(pouze vyfotografované druhy - only photographed species)
Ve fotogalerii je nyní 1270 druhů motýlů.

DENNÍ MOTÝLI - DAY BUTTERFLIES


(161 druhů + 15 vřetenušek-Zygaenidae) a Noční motýli - Night butterflies

HESPERIIDAE - SOUMRAČNÍKOVITÍ  (17 druhů)
HESPERIINAE
Hesperia comma - Soumračník čárkovaný
Ochlodes sylvanus - Soumračník rezavý
Thymelicus acteon - Soumračník žlutoskvrnný
Thymelicus lineola - Soumračník čárečkovaný
Thymelicus sylvestris - Soumračník metlicový
HETEROPTERINAE
Carterocephalus palaemon - Soumračník jitrocelový
Heteropterus morpheus - Soumračník černohnědý
PYRGINAE
Carcharodus alceae - Soumračník slézový
Carcharodus orientalis - Soumračník východní
Erynnis tages - Soumračník máčkový
Pyrgus armoricanus - Soumračník podobný
Pyrgus carthami - Soumračník proskurníkový
Pyrgus malvae - Soumračník jahodníkový
Pyrgus serratulae - Soumračník mochnový
Spialia orbifer - Soumračník kruhoskvrnný
Spialia sertorius - Soumračník skořicový
Pyrgus trebevicensis - Soumračník západní
České názvy
Soumračník čárečkovaný - Thymelicus lineola
Soumračník čárkovaný - Hesperia comma
Soumračník černohnědý - Heteropterus morpheus
Soumračník jahodníkový - Pyrgus malvae
Soumračník jitrocelový - Carterocephalus palaemon
Soumračník kruhoskvrnný - Spialia orbifer
Soumračník máčkový - Erynnis tages
Soumračník metlicový - Thymelicus sylvestris
Soumračník mochnový - Pyrgus serratulae
Soumračník podobný - Pyrgus armoricanus
Soumračník proskurníkový - Pyrgus carthami
Soumračník rezavý - Ochlodes sylvanus
Soumračník skořicový - Spialia sertorius
Soumračník slézový - Carcharodus alceae
Soumračník východní - Carcharodus orientalis
Soumračník západní - Pyrgus trebevicensis
Soumračník žlutoskvrnný - Thymelicus acteon

LYCAENIDAE - MODRÁSKOVITÍ  (48 druhů)
  POLYOMMATINI - MODRÁSCI
Aricia agestis - Modrásek tmavohnědý
Aricia eumedon - Modrásek bělopásný
Cacyreus marshalli - Modrásek muškátový
Celastrina argiolus - Modrásek krušinový
Cupido alcetas - Modrásek čičorkový
Cupido argiades - Modrásek štírovníkový
Cupido decoloratus - Modrásek tolicový
Cupido minimus - Modrásek nejmenší
Cyaniris semiargus - Modrásek lesní
Glaucopsyche alexis - Modrásek kozincový
Lampides boeticus - Modrásek cizokrajný
Maculinea alcon - Modrásek hořcový
Maculinea alcon rebeli - Modrásek hořcový Rebelův
Maculinea arion - Modrásek černoskvrnný
Maculinea nausithous - Modrásek bahenní
Maculinea teleius - Modrásek očkovaný
Plebejus argus - Modrásek černolemý
Plebejus argyrognomon - Modrásek podobný
Plebejus idas - Modrásek obecný
Polyommatus amandus - Modrásek ušlechtilý
Polyommatus bellargus - Modrásek jetelový
Polyommatus coridon - Modrásek vikvicový
Polyommatus damon - Modrásek ligrusový
Polyommatus daphnis - Modrásek hnědoskvrnný
Polyommatus dorylas - Modrásek komonicový
Polyommatus icarus - Modrásek jehlicový
Polyommatus slovacus - Modrásek slovenský
Polyommatus thersites - Modrásek vičencový
Pseudophilotes vicrama - Modrásek východní
Scolitantides orion - Modrásek rozchodníkový
Tarucus balkanica - Modrásek
Vacciniina optilete - Modrásek stříbroskvrnný
  LYCAENINI - OHNIVÁČCI
Lycaena alciphron - Ohniváček modrolesklý
Lycaena dispar - Ohniváček černočárný
Lycaena helle - Ohniváček rdesnový
Lycaena hippothoe - Ohniváček modrolemý
Lycaena phlaeas - Ohniváček černokřídlý
Lycaena thersamon - Ohniváček janovcový
Lycaena tityrus - Ohniváček černoskvrnný
Lycaena virgaureae - Ohniváček celíkový
  EUMAEINI - OSTRUHÁČCI
Callophrys rubi - Ostruháček ostružinový
Satyrium acaciae - Ostruháček kapinicový
Satyrium ilicis - Ostruháček česvinový
Satyrium pruni - Ostruháček švestkový
Satyrium spini - Ostruháček trnkový
Satyrium w-album - Ostruháček jilmový
  THECLINI - OSTRUHÁČCI
Neozephyrus quercus - Ostruháček dubový
Thecla betulae - Ostruháček březový
České názvy
Modrásek bahenní - Maculinea nausithous
Modrásek bělopásný - Aricia eumedon
Modrásek černolemý - Plebejus argus
Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion
Modrásek čičorkový - Cupido alcetas
Modrásek cizokrajný - Lampides boeticus
Modrásek hnědoskvrnný - Polyommatus daphnis
Modrásek hořcový - Maculinea alcon
Modrásek jehlicový - Polyommatus icarus
Modrásek jetelový - Polyommatus bellargus
Modrásek komonicový - Polyommatus dorylas
Modrásek kozincový - Glaucopsyche alexis
Modrásek krušinový - Celastrina argiolus
Modrásek lesní - Cyaniris semiargus
Modrásek ligrusový - Polyommatus damon
Modrásek muškátový - Cacyreus marshalli
Modrásek nejmenší - Cupido minimus
Modrásek obecný - Plebejus idas
Modrásek očkovaný - Maculinea teleius
Modrásek podobný - Plebejus argyrognomon
Modrásek hořcový Rebelův - Maculinea alcon rebeli
Modrásek rozchodníkový - Scolitantides orion
Modrásek slovenský - Polyommatus slovacus
Modrásek štírovníkový - Cupido argiades
Modrásek stříbroskvrnný - Vacciniina optilete
Modrásek - Tarucus balkanica
Modrásek tmavohnědý - Aricia agestis
Modrásek tolicový - Cupido decoloratus
Modrásek ušlechtilý - Polyommatus amandus
Modrásek vičencový - Polyommatus thersites
Modrásek vikvicový - Polyommatus coridon
Modrásek východní - Pseudophilotes vicrama

Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus
Ohniváček janovcový - Lycaena thersamon
Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe
Ohniváček modrolesklý - Lycaena alciphron
Ohniváček rdesnový - Lycaena helle

Ostruháček březový - Thecla betulae
Ostruháček česvinový - Satyrium ilicis
Ostruháček dubový - Neozephyrus quercus
Ostruháček jilmový - Satyrium w-album
Ostruháček kapinicový - Satyrium acaciae
Ostruháček ostružinový - Callophrys rubi
Ostruháček švestkový - Satyrium pruni
Ostruháček trnkový - Satyrium spini

NYMPHALIDAE - BABOČKOVITÍ  (41 druhů)
  APATURINAE - BATOLCI
Apatura ilia - Batolec červený
Apatura iris - Batolec duhový
  HELICONIINAE - PERLEŤOVCI
Argynnis adippe - Perleťovec prostřední
Argynnis aglaja - Perleťovec velký
Argynnis niobe - Perleťovec maceškový
Argynnis pandora - Perleťovec červený
Argynnis paphia - Perleťovec stříbropásek
Boloria aquilonaris - Perleťovec severní
Boloria dia - Perleťovec nejmenší
Boloria euphrosyne - Perleťovec fialkový
Boloria selene - Perleťovec dvanáctitečný
Brenthis daphne - Perleťovec ostružinový
Brenthis hecate - Perleťovec dvouřadý
Brenthis ino - Perleťovec kopřivový
Issoria lathonia - Perleťovec malý
Proclossiana eunomia - Perleťovec mokřadní
  CHARAXINAE - OSTRUHÁCI
Charaxes jasius - Ostruhák jižní
  LIMENITIDINAE - BĚLOPÁSCI
Limenitis camilla - Bělopásek dvouřadý
Limenitis reducta - Bělopásek jednořadý
Limenitis populi - Bělopásek topolový
Neptis rivularis - Bělopásek tavolníkový
  NYMPHALINAE - BABOČKY
   MELITAEINI - HNĚDÁSCI
Euphydryas aurinia - Hnědásek chrastavcový
Euphydryas maturna - Hnědásek osikový
Melitaea athalia - Hnědásek jitrocelový
Melitaea aurelia - Hnědásek černýšový
Melitaea britomartis - Hnědásek podunajský
Melitaea cinxia - Hnědásek kostkovaný
Melitaea diamina - Hnědásek rozrazilový
Melitaea didyma - Hnědásek květelový
Melitaea phoebe - Hnědásek diviznový
Melitaea trivia - Hnědásek jižní
   NYMPHALINI - BABOČKY
Aglais urticae - Babočka kopřivová
Araschnia levana - Babočka síťkovaná
Inachis io - Babočka paví oko
Polygonia c-album - Babočka bílé C
Polygonia egea - Babočka drnavcová
Nymphalis antiopa - Babočka osiková
Nymphalis polychloros - Babočka jilmová
Nymphalis xanthomelas - Babočka vrbová
Vanessa atalanta - Babočka admirál
Vanessa cardui - Babočka bodláková
České názvy
Babočka admirál - Vanessa atalanta
Babočka bílé C - Polygonia c-album
Babočka bodláková - Vanessa cardui
Babočka drnavcová - Polygonia egea
Babočka jilmová - Nymphalis polychloros
Babočka kopřivová - Aglais urticae
Babočka osiková - Nymphalis antiopa
Babočka vrbová - Nymphalis xanthomelas
Babočka paví oko - Inachis io
Babočka síťkovaná - Araschnia levana

Batolec červený - Apatura ilia
Batolec duhový - Apatura iris

Bělopásek dvouřadý - Limenitis camilla
Bělopásek jednořadý - Limenitis reducta
Bělopásek tavolníkový - Neptis rivularis
Bělopásek topolový - Limenitis populi

Hnědásek černýšový - Melitaea aurelia
Hnědásek diviznový - Melitaea phoebe
Hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia
Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia
Hnědásek jižní - Melitaea trivia
Hnědásek kostkovaný - Melitaea cinxia
Hnědásek květelový - Melitaea didyma
Hnědásek osikový - Euphydryas maturna
Hnědásek podunajský - Melitaea britomartis
Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina

Ostruhák jižní - Charaxes jasius

Perleťovec červený - Argynnis pandora
Perleťovec dvanáctitečný - Boloria selene
Perleťovec dvouřadý - Brenthis hecate
Perleťovec fialkový - Boloria euphrosyne
Perleťovec kopřivový - Brenthis ino
Perleťovec maceškový - Argynnis niobe
Perleťovec malý - Issoria lathonia
Perleťovec mokřadní - Proclossiana eunomia
Perleťovec nejmenší - Boloria dia
Perleťovec ostružinový - Brenthis daphne
Perleťovec prostřední - Argynnis adippe
Perleťovec severní - Boloria aquilonaris
Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia
Perleťovec velký - Argynnis aglaja
SATYRINAE - OKÁČI  (32 druhů)
 COENONYMPHINA
Coenonympha arcania - Okáč strdivkový
Coenonympha corinna - Okáč (z Korsiky)
Coenonympha elbana - Okáč (z Elby)
Coenonympha glycerion - Okáč třeslicový
Coenonympha pamphilus - Okáč poháňkový
Coenonympha tullia - Okáč stříbrooký
 EREBIINA
Erebia aethiops - Okáč kluběnkový
Erebia epiphron - Okáč horský
Erebia euryale - Okáč rudopásný
Erebia ligea - Okáč černohnědý
Erebia medusa - Okáč rosičkový
Erebia sudetica - Okáč menší
 MANIOLINA
Aphantopus hyperanthus - Okáč prosíčkový
Maniola jurtina - Okáč luční
Pyronia cecilia - Okáč
Pyronia tithonus - Okáč lipnicový
 MELANARGIINA
Melanargia galathea - Okáč bojínkový
Melanargia larissa - Okáč
 PARARGINA
Lasiommata maera - Okáč ječmínkový
Lasiommata megera - Okáč zední
Lopinga achine - Okáč jílkový
Pararge aegeria - Okáč pýrový
 SATYRINA
Arethusana arethusa - Okáč kostřavový
Brintesia circe - Okáč voňavkový
Hipparchia alcyone - Okáč bělopásný
Hipparchia fagi - Okáč medyňkový
Hipparchia neomiris - Okáč z Korsiky
Hipparchia semele - Okáč metlicový
Hipparchia statilinus - Okáč písečný
Chazara briseis - Okáč skalní
Minois dryas - Okáč ovsový
Satyrus ferula - Okáč jižní
České názvy
Okáč bojínkový - Melanargia galathea
Okáč bělopásný - Hipparchia alcyone
Okáč černohnědý - Erebia ligea
Okáč ječmínkový - Lasiommata maera
Okáč jílkový - Lopinga achine
Okáč horský - Erebia epiphron
Okáč kostřavový - Arethusana arethusa
Okáč kluběnkový - Erebia aethiops
Okáč lipnicový - Pyronia tithonus
Okáč luční - Maniola jurtina
Okáč medyňkový - Hipparchia fagi
Okáč menší - Erebia sudetica
Okáč metlicový - Hipparchia semele
Okáč ovsový - Minois dryas
Okáč písečný - Hipparchia statilinus
Okáč poháňkový - Coenonympha pamphilus
Okáč prosíčkový - Aphantopus hyperanthus
Okáč pýrový - Pararge aegeria
Okáč rosičkový - Erebia medusa
Okáč rudopásný - Erebia euryale
Okáč skalní - Chazara briseis
Okáč strdivkový - Coenonympha arcania
Okáč stříbrooký - Coenonympha tullia
Okáč třeslicový - Coenonympha glycerion
Okáč voňavkový - Brintesia circe
Okáč zední - Lasiommata megera

Okáč(z Korsiky) - Coenonympha corinna
Okáč (z Elby) - Coenonympha elbana
Okáč z Korsiky - Hipparchia neomiris
Okáč "larissa" - Melanargia larissa
Okáč - Pyronia cecilia
Okáč jižní - Satyrus ferula

PAPILIONIDAE - OTAKÁRKOVITÍ  (5 druhů)
  PAPILIONINAE - OTAKÁRCI
Iphiclides podalirius - Otakárek ovocný
Papilio machaon - Otakárek fenyklový
  PARNASSIINAE - JASONI
Parnassius apollo - Jasoň červenooký
Parnassius mnemosyne - Jasoň dymnivkový
Zerynthia polyxena - Pestrokřídlec podražcový
České názvy
Jasoň červenooký - Parnassius apollo
Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne
Otakárek fenyklový - Papilio machaon
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius
Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena

PIERIDAE - BĚLÁSKOVITÍ  (17 druhů)
  COLIADINAE - ŽLUŤÁSCI
Colias alfacariensis - Žluťásek jižní
Colias crocea - Žluťásek čilimníkový
Colias erate - Žluťásek tolicový
Colias hyale - Žluťásek čičorečkový
Colias palaeno - Žluťásek borůvkový
Gonepteryx cleopatra - Žluťásek půvabný
Gonepteryx rhamni - Žluťásek řešetlákový
  DISMORPHIINAE - BĚLÁSCI
Leptidea sinapis - Bělásek hrachorový
Leptidea juvernica - Bělásek luční(dříve Realův)
  PIERINAE - BĚLÁSCI
Anthocharis cardamines - Bělásek řeřichový
Aporia crataegi - Bělásek ovocný
Pieris brassicae - Bělásek zelný
Pieris ergane - Bělásek
Pieris napi - Bělásek řepkový
Pieris rapae - Bělásek řepový
Pontia daplidice - Bělásek západní
Pontia edusa - Bělásek rezedkový
České názvy
Bělásek hrachorový - Leptidea sinapis
Bělásek luční(dříve Realův) - Leptidea juvernica
Bělásek ovocný - Aporia crataegi
Bělásek rezedkový - Pontia edusa
Bělásek řepkový - Pieris napi
Bělásek řepový - Pieris rapae
Bělásek řeřichový - Anthocharis cardamines
Bělásek západní - Pontia daplidice
Bělásek zelný - Pieris brassicae

Bělásek - Pieris ergane

Žluťásek borůvkový - Colias palaeno
Žluťásek čičorečkový - Colias hyale
Žluťásek čilimníkový - Colias crocea
Žluťásek jižní - Colias alfacariensis
Žluťásek půvabný - Gonepteryx cleopatra
Žluťásek řešetlákový - Gonepteryx rhamni
Žluťásek tolicový - Colias erate

RIODINIDAE - PESTROBARVCOVITÍ  (1 druh)

Hamearis lucina - Pestrobarvec petrklíčový

ZYGAENIDAE - VŘETENUŠKOVITÍ  (15 druhů)
  PROCRIDINAE - ZELENÁČCI
Adscita statices - Zelenáček šťovíkový
Jordanita chloros - Zelenáček chrpový
Jordanita notata - Zelenáček velký
  ZYGAENINAE - VŘETENUŠKY
Zygaena angelicae - Vřetenuška štírovníková
Zygaena carniolica - Vřetenuška ligrusová
Zygaena ephialtes - Vřetenuška čičorková
Zygaena filipendulae - Vřetenuška obecná
Zygaena laeta - Vřetenuška pozdní
Zygaena lonicerae - Vřetenuška pětitečná
Zygaena loti - Vřetenuška kozincová
Zygaena minos - Vřetenuška přehlížená
Zygaena osterodensis - Vřetenuška chrastavcová
Zygaena purpuralis - Vřetenuška mateřídoušková
Zygaena trifolii - Vřetenuška mokřadní
Zygaena viciae - Vřetenuška komonicová
České názvy
Vřetenuška čičorková - Zygaena ephialtes
Vřetenuška chrastavcová - Zygaena osterodensis
Vřetenuška ligrusová - Zygaena carniolica
Vřetenuška mateřídoušková - Zygaena purpuralis
Vřetenuška mokřadní - Zygaena trifolii
Vřetenuška komonicová - Zygaena viciae
Vřetenuška kozincová - Zygaena loti
Vřetenuška obecná - Zygaena filipendulae
Vřetenuška pětitečná - Zygaena lonicerae
Vřetenuška pozdní - Zygaena laeta
Vřetenuška přehlížená - Zygaena minos
Vřetenuška štírovníková - Zygaena angelicae
Zelenáček chrpový - Jordanita chloros
Zelenáček šťovíkový - Adscita statices
Zelenáček velký - Jordanita notata


     

NOČNÍ MOTÝLI - NIGHT BUTTERFLIES

 (1094 druhů) a Denní motýli


ADELIDAE - ADÉLOVITÍ  (9 druhů)
Adelinae
  Adela cuprella - Adéla měděná
  Adela reaumurella - Adéla zelená
  Adela violella - Adéla třezalková
  Cauchas rufifrontella - Adéla
  Nemophora metallica - Adéla chrastavcová
  Nemophora degeerella - Adéla pestrá
  Nemophora ochsenheimerella - Adéla jedlová
Nematopogoninae
  Nematopogon robertella - Adéla borůvková
  Nematopogon swammerdamella - Adéla dubová
České názvy
  Adéla borůvková - Nematopogon robertella
  Adéla Cauchas rufifrontella -
  Adéla dubová - Nematopogon swammerdamella
  Adéla chrastavcová - Nemophora metallica
  Adéla jedlová - Nemophora ochsenheimerella
  Adéla měděná - Adela cuprella
  Adéla pestrá - Nemophora degeerella
  Adéla třezalková - Adela violella
  Adéla zelená - Adela reaumurella

AUTOSTICHIDAE  (1 druh)
  Oegoconia uralskella - Drsnohřbetka žlutoskvrnná

ARCTIIDAE - PŘÁSTEVNÍKOVITÍ  (29 druhů)
Arctiinae - Přástevníci
  Arctia caja - Přástevník medvědí
  Callimorpha dominula - Přástevník hluchavkový
  Diacrisia sannio - Přástevník chrastavcový
  Diaphora mendica - Přástevník vratičový
  Euplagia quadripunctaria - Přástevník kostivalový
  Parasemia plantaginis - Přástevník jitrocelový
  Phragmatobia fuliginosa - Přástevník šťovíkový
  Phragmatobia luctifera - Přástevník smuteční
  Rhyparia purpurata - Přástevník angreštový
  Spilosoma lubricipeda - Přástevník mátový
  Spilosoma lutea - Přástevník bezový
  Spilosoma urticae - Přástevník kopřivový
  Tyria jacobaeae - Přástevník starčkový
Lithosiinae - Lišejníkovci
  Atolmis rubricollis - Lišejníkovec černý
  Cybosia mesomella - Lišejníkovec bělavý
  Eilema complana - Lišejníkovec vroubený
  Eilema depressa - Lišejníkovec žlutokrajný
  Eilema griseola - Lišejníkovec šedý
  Eilema lurideola - Lišejníkovec obecný
  Eilema lutarella - Lišejníkovec hlínožlutý
  Eilema palliatella - Lišejníkovec okrový
  Eilema pseudocomplana - Lišejníkovec bledý
  Eilema sororcula - Lišejníkovec žlutý
  Lithosia quadra - Lišejníkovec čtveroskvrnný
  Miltochrista miniata - Rudokřídlec půvabný
  Setina irrorella - Brvorožec černotečný
  Thumatha senex - Skelnokřídlec mokřadní
Syntominae - Běloskvrnáči
  Amata phegea - Běloskvrnáč pampeliškový
  Dysauxes famula - Běloskvrnáč jižní
České názvy
  Přástevník angreštový - Rhyparia purpurata
  Přástevník bezový - Spilosoma lutea
  Přástevník hluchavkový - Callimorpha dominula
  Přástevník chrastavcový - Diacrisia sannio
  Přástevník jitrocelový - Parasemia plantaginis
  Přástevník kopřivový - Spilosoma urticae
  Přástevník kostivalový - Euplagia quadripunctaria
  Přástevník mátový - Spilosoma lubricipeda
  Přástevník medvědí - Arctia caja
  Přástevník smuteční - Phragmatobia luctifera
  Přástevník starčkový - Tyria jacobaeae
  Přástevník šťovíkový - Phragmatobia fuliginosa
  Přástevník vratičový - Diaphora mendica

  Brvorožec černotečný - Setina irrorella
  Lišejníkovec bělavý - Cybosia mesomella
  Lišejníkovec bledý - Eilema pseudocomplana
  Lišejníkovec černý - Atolmis rubricollis
  Lišejníkovec čtveroskvrnný - Lithosia quadra
  Lišejníkovec hlínožlutý - Eilema lutarella
  Lišejníkovec obecný - Eilema lurideola
  Lišejníkovec šedý - Eilema griseola
  Lišejníkovec vroubený - Eilema complana
  Lišejníkovec žlutokrajný - Eilema depressa
  Lišejníkovec žlutý - Eilema sororcula
  Rudokřídlec půvabný - Miltochrista miniata
  Skelnokřídlec mokřadní - Thumatha senex

  Běloskvrnáč jižní - Dysauxes famula
  Běloskvrnáč pampeliškový - Amata phegea

COLEOPHORIDAE - POUZDROVNÍČKOVITÍ   (7 druhů)
  Coleophora alcyonipennella - Pouzdrovníček chrpový
  Coleophora coronillae - Pouzdrovníček
  Coleophora deauratella - Pouzdrovníček
  Coleophora gallipennella - Pouzdrovníček
  Coleophora lixella - Pouzdrovníček
  Coleophora lutipennella - Pouzdrovníček
  Coleophora saturatella - Pouzdrovníček

COSSIDAE - DRVOPLEŇOVITÍ  (2 druhy)
  Cossus cossus - Drvopleň obecný
  Zeuzera pyrina - Drvopleň hrušňový

CRAMBIDAE - TRAVAŘÍKOVITÍ  (81 druhů)
Acentropinae
  Acentria ephemerella - Vílenka bílá
  Cataclysta lemnata - Vílenka okřehková
  Elophila nymphaeata - Vílenka leknínová
  Parapoynx stratiotata - Vílenka řezanová
Crambinae - Travaříci
  Agriphila geniculea - Travařík
  Agriphila inquinatella - Travařík
  Agriphila selasella - Travařík
  Agriphila tolli - Travařík
  Agriphila straminella - Travařík pastvinný
  Agriphila tristella - Travařík travní
  Calamotropha paludella - Travařík bělavý
  Catoptria falsella - Travařík károvaný
  Catoptria margaritella - Travařík bělopruhý
  Catoptria permutatellus - Tr. stříbroskvrnný
  Catoptria pinella - Travařík metlicový
  Catoptria verellus - Travařík
  Crambus lathoniellus - Travařík obecný
  Crambus pascuella - Travařík
  Crambus perlella - Travařík perleťový
  Crambus pratella - Travařík luční
  Crambus uliginosellus - Travařík
  Chilo phragmitella - Travařík rákosový
  Chrysocrambus craterella - Travařík stepní
  Chrysoteuchia culmella - Travařík zahradní
  Pediasia contaminella - Travařík
  Pediasia fascelinella - Travařík
  Platytes cerussella - Travařík lipnicový
  Thisanotia chrysonuchella - Trav. kostřavový
Evergestinae - Zavíječi
  Evergestis extimalis - Zavíječ šešulový
  Evergestis forficalis - Zavíječ zelný
  Evergestis limbata - Zavíječ hnědopásný
  Evergestis pallidata - Zavíječ
Odontiinae
  Cynaeda dentalis - Zavíječ hadincový
  Eurrhypis pollinalis - Zavíječ skvrnitý
Pyraustinae - Zavíječi
  Anania coronata - Zavíječ bezový
  Anania fuscalis - Zavíječ
  Anania lancealis - Zavíječ úzkokřídlý
  Anania perlucidalis - zavíječ
  Anania stachydalis - Zavíječ čistcový
  Anania terrealis - Zavíječ
  Anania verbascalis - zavíječ
  Eurrhypara hortulata - Zavíječ zahradní
  Ecpyrrhorrhoe rubiginalis - zavíječ
  Loxostege sticticalis - Zavíječ řepný
  Loxostege turbidalis - Zavíječ
  Ostrinia nubilalis - Zavíječ kukuřičný
  Ostrinia palustralis - Zavíječ bahenní
  Psammotis pulveralis - Zavíječ
  Pyrausta aurata - Zavíječ zlatoskvrnný
  Pyrausta despicata - zavíječ
  Pyrausta nigrata - Zavíječ černavý
  Pyrausta ostrinalis - zavíječ
  Pyrausta purpuralis - Zavíječ purpurový
  Sclerocona acutellus - Zavíječ
  Sitochroa palealis - Zavíječ zelenavý
  Sitochroa verticalis - Zavíječ slámový
  Udea alpinalis - Zavíječ horský
  Udea lutealis - Zavíječ žlutavý
Scopariinae - šedovníčci
  Eudonia lacustrata - Šedovníček
  Eudonia mercurella - Šedovníček
  Eudonia truncicolella - Šedovníček hojný
  Heliothela wulfeniana - Šedovníček
  Scoparia basistrigalis - Šedovníček
  Scoparia perplexella - Šedovníček
  Scoparia pyralella - Šedovníček luční
Schoenobiinae
  Donacaula forficella - Travařík hnědý
  Schoenobius gigantella - Travařík velký
Spilomelinae
  Agrotera nemoralis - Zavíječ hajní
  Cydalima perspectalis - Zavíječ zimostrázový
  Diasemia reticularis - Zavíječ okrasný
  Dolicharthria bruguieralis - Zavíječ
  Mecyna flavalis - Zavíječ
  Mecyna lutealis - Zavíječ
  Mecyna trinalis - Zavíječ trojtečný
  Nomophila noctuella - Zavíječ stěhovavý
  Palpita vitrealis - Zavíječ průsvitný
  Pleuroptya ruralis - Zavíječ kopřivový
  Udea ferrugalis - Zavíječ přelétavý
  Udea fulvalis - Zavíječ
  Udea olivalis - Zavíječ běloskvrnný
  Udea prunalis - Zavíječ trnkový

DREPANIDAE - SRPOKŘÍDLECOVITÍ  (16 druhů)
Thyatirinae - Můřice
  Achlya flavicornis - Můřice jarní
  Habrosyne pyritoides - Můřice bělopásná
  Ochropacha duplaris - Můřice dvojtečná
  Polyploca ridens - Můřice dubová
  Tethea ocularis - Můřice trojtečná
  Tethea or - Můřice obecná
  Tetheella fluctuosa - Můřice březová
  Thyatira batis - Můřice očkovaná
Drepaninae - Srpokřídleci
  Cilix glaucata - Srpokřídlec trnkový
  Drepana curvatula - Srpokřídlec olšový
  Drepana falcataria - Srpokřídlec vrbový
  Falcaria lacertinaria - Srpokřídlec březový
  Sabra harpagula - Srpokřídlec lipový
  Watsonalla cultraria - Srpokřídlec bukový
  Watsonalla binaria - Srpokřídlec dubový
  Watsonalla uncinula - Srpokřídlec

ELACHISTIDAE  (19 druhů)
Tribus Depressariinae - Depressarini - Plochušky
  Agonopterix angelicella - Plochuška
  Agonopterix arenella - Plochuška lopuchová
  Agonopterix furvella - Plochuška třemdavová
  Agonopterix heracliana - Plochuška bolševníková
  Agonopterix liturosa - Plochuška
  Agonopterix ocellana - Plochuška vrbová
  Agonopterix petasitis - Plochuška devětsilová
  Depressaria albipunctella - Plochuška
  Luquetia lobella - Plochuška
  Semioscopis avellanella - Plochuška lísková
  Semioscopis oculella - Plochuška
  Semioscopis steinkellneriana - Plochuška
Tribus Elachistinae - Trávníčci
  Elachista argentella - Trávníček stříbrný
  Elachista heringi - Trávníček
  Elachista maculicerusella - Trávníček
Tribus Ethmiinae - Skvrnušky
  Ethmia bipunctella - Skvrnuška stepní
  Ethmia pusiella - Skvrnuška pomněnková
  Ethmia quadrillella - Skvrnuška lesní
  Ethmia terminella - Skvrnuška hadincová

ENDROMIDAE - STRAKÁČOVITÍ  (1 druh)
  Endromis versicolora - Strakáč březový

EPERMENIIDAE - ZOUBKOVNÍČKOVITÍ  (2 druhy)
Tribus Epermeniini
  Epermenia falciformis - Zoubkovníček
  Epermenia illigerella - Zoubkovníček bršlicový

ERIOCRANIIDAE - DROBNOKŘÍDLÍKOVITÍ  (1 druh)
  Dyseriocrania subpurpurella - Drobnokřídlík lesní

GELECHIIDAE - MAKADLOVKOVITÍ  (28 druhů)
Dichomeridinae
  Dichomeris alacella - Makadlovka
  Dichomeris cinerella - Makadlovka popelavá
  Dichomeris derasella - Makadlovka
  Helcystogramma lutatella - Makadlovka
  Helcystogramma rufescens - Makadlovka trávní
Pexicopiinae
  Pexicopia malvella - Makadlovka
Gelechiinae
Tribus Anacampsini
  Anacampsis blattariella - Makadlovka
  Anacampsis populella - Makadlovka topolová
  Sophronia semicostella - Makadlovka stepní
  Sophronia sicariellus - Makadlovka
Tribus Anomologini
  Eulamprotes atrella - Makadlovka
  Isophrictis striatella - Makadlovka
  Metzneria lappella - Makadlovka lopuchová
Tribus Gelechiini
  Aroga velocella - Makadlovka jabloňová
  Gelechia muscosella - Makadlovka
  Gelechia rhombella - Makadlovka jabloňová
  Gelechia rhombelliformis - Makadlovka
  Gelechia sestertiella - Makadlovka
  Chionodes electella - Makadlovka
  Neofriseria peliella - Makadlovka
  Psoricoptera gibbosella - Makadlovka
Tribus Gnorimoschemini
  Scrobipalpa ocellatella - Makadlovka řepná
Tribus Teleiodini
  Altenia scriptella - Makadlovka
  Carpatolechia alburnella - Makadlovka
  Recurvaria leucatella - Makadlovka sadová
  Recurvaria nanella - Makadlovka ovocná
  Teleiodes luculella - Makadlovka měsíčitá
  Teleiodes vulgella - Makadlovka

GEOMETRIDAE - PÍĎALKOVITÍ  (254 druhů)
Alsophilinae - Temnoskvrnáči  (2 druhy)
  Alsophila aescularia - Temnoskvrnáč maďalový
  Alsophila aceraria - Temnoskvrnáč javorový
Archiearinae - Černoproužky  (2 druhy)
  Archiearis notha - Černoproužka osiková
  Archiearis parthenias - Černoproužka březová
Ennominae - Zejkovci  (78 druhů)
  Abraxas sylvata - Skvrnopásník jilmový
  Ligdia adustata - Skvrnopásník brslenový
  Lomaspilis marginata - Skvrnopásník lískový

  Aethalura punctulata - Různorožec olšový
  Alcis bastelbergeri - Různorožec černopásý
  Alcis repandata - Různorožec vrbový
  Ascotis selenaria - Různorožec pelyňkový
  Cleora cinctaria - Různorožec vřesový
  Deileptenia ribeata - Různorožec jedlový
  Fagivorina arenaria - Různorožec bukový
  Ectropis crepuscularia - Různorožec orlíčkový
  Hypomecis punctinalis - Různorožec ovocný
  Hypomecis roboraria - Různorožec dubový
  Parectropis similaria - Různorožec lískový
  Paradarisa consonaria - Různorožec lipový
  Peribatodes rhomboidaria - Různorožec trnkový
  Peribatodes secundaria - Různorožec jalovcový
  Peribatodes umbraria - Různorožec
  Selidosema plumaria - Různorožec čilimníkový
  Synopsia sociaria - Různorožec janovcový

  Angerona prunaria - Zejkovec trnkový
  Apeira syringaria - Zejkovec šeříkový
  Colotois pennaria - Zejkovec pozdní
  Crocallis elinguaria - Zejkovec lesní
  Ennomos alniaria - Zejkovec olšový
  Ennomos autumnaria - Zejkovec podzimní
  Ennomos erosaria - Zejkovec dubový
  Ennomos fuscantaria - Zejkovec jasanový
  Ennomos quercinaria - Zejkovec bukový
  Epione repandaria - Zejkovec topolový
  Epione vespertaria - Zejkovec březový
  Odontopera bidentata - Zejkovec dvouzubý
  Opisthograptis luteolata - Zejkovec hlohový
  Ourapteryx sambucaria - Zejkovec bezový
  Pseudopanthera macularia - Zejkovec hluchavkový
  Selenia dentaria - Zejkovec řešetlákový
  Selenia lunularia - Zejkovec maliníkový
  Selenia tetralunaria - Zejkovec čtyřměsíčný

  Apocheima hispidaria - Drsnokřídlec dubový
  Biston betularia - Drsnokřídlec březový
  Biston strataria - Drsnokřídlec lipový
  Lycia hirtaria - Drsnokřídlec třešňový
  Phigalia pilosaria - Drsnokřídlec hrušňový

  Aspitates gilvaria - Světlokřídlec stepní
  Cabera exanthemata - Bělokřídlec vrbový
  Cabera pusaria - Bělokřídlec březový
  Lomographa bimaculata - Bělokřídlec třešňový
  Lomographa temerata - Bělokřídlec zahradní
  Perconia strigillaria - Světlokřídlec vřesový
  Siona lineata - Bělokřídlec luční

  Charissa obscurata - Šerokřídlec tmavý
  Charissa pullata - Šerokřídlec tymiánový
  Gnophos dumetata - Šerokřídlec řešetlákový

  Campaea margaritata - Běločárník bukový
  Hylaea fasciaria - Běločárník smrkový

  Agriopis leucophaearia - Tmavoskvrnáč dubový
  Agriopis marginaria - Tmavoskvrnáč habrový
  Bupalus piniaria - Tmavoskvrnáč borový
  Ematurga atomaria - Tmavoskvrnáč vřesový
  Erannis defoliaria - Tmavoskvrnáč lipový
  Pungeleria capreolaria - Tmavoskvrnáč jedlový
  Selidosema plumaria - Tmavoskvrnáč čilimníkový
  Tephronia sepiaria - Tmavoskvrnáč lišejníkový

  Cepphis advenaria - Kropenatec borůvkový
  Heliomata glarearia - Kropenatec žlutavý
  Chiasmia clathrata - Kropenatec jetelový
  Isturgia(Tephrina) arenacearia - Kropenatec čičorkový
  Macaria alternata - Kropenatec dubový
  Macaria brunneata - Kropenatec brusnicový
  Macaria liturata - Kropenatec borový (sosnový)
  Macaria notata - Kropenatec březový
  Macaria signaria - Kropenatec smrkový
  Macaria wauaria - Kropenatec rybízový
  Narraga fasciolaria - Kropenatec pelyňkový
  Petrophora chlorosata - Kropenatec hasivkový
  Plagodis dolabraria - Kropenatec žíhaný
  Plagodis pulveraria - Kropenatec lískový
  Stegania cararia - Kropenatec topolový
Geometrinae - Zelenopláštníci   (11 druhů)
  Comibaena bajularia - Zelenopláštník dubový
  Geometra papilionaria - Zelenopláštník březový
  Hemistola chrysoprasaria - Zelenopláštník plaménkový
  Hemithea aestivaria - Zelenopláštník trnkový
  Chlorissa cloraria - Zelenopláštník lískový
  Jodis lactearia - Zelenopláštník osikový
  Jodis putata - Zelenopláštník borůvkový
  Phaiogramma etruscaria - Zelenopláštník smldníkový
  Pseudoterpna pruinata - Zelenopláštník janovcový
  Thalera fimbrialis - Zelenopláštník mateřídouškový
  Thetidia smaragdaria - Zelenopláštník řebříčkový
Larentiinae - Píďalky  (115 druhů)
  Anticlea derivata - Píďalka černopruhá
  Aplocera efformata - Píďalka písčinná
  Aplocera plagiata - Píďalka úhorová
  Aplocera praeformata - Píďalka třezalková
  Camptogramma bilineatum - Píďalka kopřivová
  Catarhoe cuculata - Píďalka hnědoskvrnná
  Cidaria fulvata - Píďalka žlutá
  Colostygia pectinataria - Píďalka zelená
  Cosmorhoe ocellata - Píďalka očkovaná
  Dysstroma citrata - Píďalka jahodníková
  Dysstroma truncata - Píďalka borůvková
  Earophila badiata - Píďalka šípková
  Ecliptopera capitata - Píďalka žlutohlavá
  Ecliptopera silaceata - Píďalka hnědohlavá
  Electrophaes corylata - Píďalka lísková
  Entephria caesiata - Píďalka horská
  Epirrhoe alternata - Píďalka obecná
  Epirrhoe molluginata - Píďalka svízelová
  Epirrhoe rivata - Píďalka širokopruhá
  Epirrhoe tristata - Píďalka povázková
  Eulithis mellinata - Píďalka rybízová
  Eulithis populata - Píďalka osiková
  Eulithis prunata - Píďalka švestková
  Eulithis pyraliata - Píďalka mařinková
  Eulithis testata - Píďalka mokřadní
  Euphyia biangulata - Píďalka zelenokrajná
  Euphyia unangulata - Píďalka jednozubá
  Eustroma reticulata - Píďalka síťkovaná
  Horisme corticata - Píďalka černočárná
  Horisme tersata - Píďalka plaménková
  Horisme vitalbata - Píďalka zdobená
  Hydrelia flammeolaria - Píďalka ohnivá
  Hydrelia sylvata - Píďalka olšinová
  Hydria undulata - Píďalka vlnkovaná
  Hydriomena furcata - Píďalka jívová
  Hydriomena impluviata - Píďalka olšová
  Hydriomena ruberata - Píďalka rudokřídlá
  Chloroclysta siterata - Píďalka lipová
  Lampropteryx otregiata - Píďalka prameništní
  Lampropteryx suffumata - Píďalka zakouřená
  Melanthia procellata - Píďalka doubravní
  Mesoleuca albicillata - Píďalka maliníková
  Mesotype didymata - Píďalka dvouskvrnná
  Mesotype parallelolineata - Píďalka pampelišková
  Operophtera brumata - Píďalka zimní
  Pelurga comitata - Píďalka mochnová
  Pennithera firmata - Píďalka borovicová
  Perizoma albulata - Píďalka kokrhelová
  Perizoma alchemillata - Píďalka konopicová
  Perizoma blandiata - Píďalka světlíková
  Perizoma flavofasciata - Píďalka žlutopásná
  Philereme transversata - Píďalka krušinová
  Philereme vetulata - Píďalka řešetláková
  Plemyria rubiginata - Píďalka dvoubarvá
  Rheumaptera hastata - Píďalka březová
  Spargania luctuata - Píďalka vrbovková
  Thera britannica - Píďalka černobílá
  Thera juniperata - Píďalka jalovcová
  Thera obeliscata - Píďalka sosnová
  Thera variata - Píďalka proměnlivá
  Triphosa dubitata - Píďalka jeskynní
  Xanthorhoe biriviata - Píďalka netýkavková
  Xanthorhoe designata - Píďalka dvouzubá
  Xanthorhoe ferrugata - Píďalka hojná
  Xanthorhoe fluctuata - Píďalka křenová
  Xanthorhoe montanata - Píďalka šťovíková
  Xanthorhoe quadrifasiata - Píďalka prvosenková
  Xanthorhoe spadicearia - Píďalka jitrocelová

  Chloroclystis v-ata - Píďalička zelená
  Eupithecia abbreviata - Píďalička jarní
  Eupithecia abietaria - Píďalička šišková
  Eupithecia analoga - Píďalička hálková
  Eupithecia assimilata - Píďalička chmelová
  Eupithecia centaureata - Píďalička srpková
  Eupithecia cuculliaria - Píďalička
  Eupithecia egenaria - Píďalička lipová
  Eupithecia exiguata - Píďalička hlohová
  Eupithecia expallidata - Píďalička velká
  Eupithecia icterata - Píďalička vratičová
  Eupithecia intricata - Píďalička jalovcová
  Eupithecia lanceata - Píďalička smrčinová
  Eupithecia lariciata - Píďalička modřínová
  Eupithecia linariata - Píďalička květelová
  Eupithecia satyrata - Píďalička hořcová
  Eupithecia semigraphata - Píďalička pamětníková
  Eupithecia sinuosaria - Píďalička východní
  Eupithecia subfuscata - Píďalička hojná
  Eupithecia subumbrata - Píďalička hlaváčová
  Eupithecia succenturiata - Píďalička diviznová
  Eupithecia tantillaria - Píďalička smrková
  Eupithecia tripunctaria - Píďalička běloskvrnná
  Eupithecia vulgata - Píďalička obecná
  Gymnoscelis rufifasciata - Píďalička zarudlá
  Pasiphila debiliata - Píďalička borůvková
  Pasiphila chloerata - Píďalička trnková
  Rhinoprora rectangulata - Píďalička jabloňová

  Acasis viretata - Šedokřídlec zelenavý
  Asthena albulata - Šedokřídlec trnkový
  Epirrita autumnata - Šedokřídlec podzimní
  Epirrita dilutata - Šedokřídlec lískový
  Epirrita christyi - Šedokřídlec bukový
  Euchoeca nebulata - Šedokřídlec olšový
  Lobophora halterata - Šedokřídlec osikový
  Minoa murinata - Šedokřídlec pryšcový
  Nothocasis sertata - Šedokřídlec javorový
  Pterapherapteryx sexalata - Šedokřídlec vrbový
  Trichopteryx carpinata - Šedokřídlec jívový

  Odezia atrata - Černokřídlec smuteční

  Cataclysme riguata - Vlnočárník mařinkový
  Orthonama obstipata - Vlnočárník tažný
  Orthonama vittata - Vlnočárník vachtový
  Scotopteryx bipunctaria - Vlnočárník ožankový
  Scotopteryx coarctaria - Vlnočárník čilimníkový
  Scotopteryx chenopodiata - Vlnočárník sveřepový
  Scotopteryx moeniata - Vlnočárník janovcový
  Scotopteryx luridata - Vlnočárník vřesový
  Scotopteryx mucronata - Vlnočárník podobný
Sterrhinae - Vlnopásníci/žlutokřídleci  (45 druhů)
  Cyclophora albipunctata - Očkovec březový
  Cyclophora annularia - Očkovec javorový
  Cyclophora linearia - Očkovec bukový
  Cyclophora porata - Očkovec dubinový
  Cyclophora punctaria - Očkovec dubový
  Cyclophora quercimontaria - Očkovec rudopásný
  Cyclophora ruficiliaria - Očkovec kropenatý

  Idaea aureolaria - Žlutokřídlec zlatožlutý
  Idaea aversata - Žlutokřídlec kručinkový
  Idaea biselata - Žlutokřídlec čtverotečný
  Idaea degeneraria - Žlutokřídlec proměnlivý
  Idaea deversaria - Žlutokřídlec lesní
  Idaea dimidiata - Žlutokřídlec měsíčkový
  Idaea emarginata - Žlutokřídlec zejkovaný
  Idaea filicata - Žlutokřídlec tmavoskvrnný
  Idaea fuscovenosa - Žlutokřídlec lesklý
  Idaea humiliata - Žlutokřídlec červenočárný
  Idaea inquinata - Žlutokřídlec senomilný
  Idaea muricata - Žlutokřídlec rudoskvrnný
  Idaea ochrata - Žlutokřídlec okrový
  Idaea ostrinaria - Žlutokřídlec
  Idaea pallidata - Žlutokřídlec běložlutý
  Idaea rufaria - Žlutokřídlec hnědočárný
  Idaea rusticata - Žlutokřídlec polní
  Idaea seriata - Žlutokřídlec domácí(střemchový)
  Idaea serpentata - Žlutokřídlec hlínožlutý
  Idaea straminata - Žlutokřídlec hedvábitý
  Idaea subsericeata - Žlutokřídlec bledý
  Idaea sylvestraria - Žlutokřídlec mateřídouškový
  Lythria cruentaria - Rudopásník menší
  Lythria purpuraria - Rudopásník šťovíkový
  Rhodostrophia calabra - Žlutokřídlec
  Rhodostrophia vibicaria - Žlutokřídlec janovcový
  Timandra comae - Žlutokřídlec šťovíkový

  Scopula decorata - Vlnopásník ozdobný
  Scopula floslactata - Vlnopásník vikvový
  Scopula imitaria - Vlnopásník
  Scopula immorata - Vlnopásník kostkovaný
  Scopula immutata - Vlnopásník pětipásný
  Scopula marginepunctata - Vlnopásník tečkovaný
  Scopula nigropunctata - Vlnopásník jitrocelový
  Scopula ornata - Vlnopásník okrášlený
  Scopula rubiginata - Vlnopásník hnědonachový
  Scopula submutata - Vlnopásník
  Scopula virgulata - Vlnopásník pruhovaný

GLYPHIPTERIGIDAE - KLÍNOVNÍČKOVITÍ  (1 druh)
  Glyphipterix thrasonella - Klínovníček sítinový

GRACILLARIIDAE - VZPŘÍMENKOVITÍ  (7 druhů)
  Caloptilia alchimiella - Vzpřímenka dubová
  Caloptilia azaleella - Vzpřímenka azalková
  Caloptilia elongella/betulicola - Vzpřímenka
  Caloptilia populetorum - Vzpřímenka
  Caloptilia stigmatella - Vzpřímenka
  Cameraria ohridella - Klíněnka jírovcová
  Parornix torquillella - Vzpřímenka

HEPIALIDAE - HROTNOKŘÍDLECOVITÍ  (5 druhů)
  Hepialus humuli - Hrotnokřídlec chmelový
  Pharmacis fusconebulosa - Hrotnokřídlec kapradinový
  Pharmacis lupulina(Korscheltellus lupulinus) - Hrotnokřídlec zahradní
  Phymatopus hecta - Hrotnokřídlec lesní
  Triodia sylvina - Hrotnokřídlec salátový

CHIMABACHIDAE  (3 druhy)
  Dasystoma(cheimophila) salicella - Šedivěnka jívová
  Diurnea fagella - Šedivěnka jarní
  Diurnea lipsiella - Šedivěnka podzimní

CHOREUTIDAE - MOLOVENKOVITÍ  (3 druhy)
  Anthophila fabriciana - Molovenka kopřivová
  Choreutis pariana - Molovenka hnědá
  Prochoreutis myllerana - Molovenka

INCURVARIIDAE - KOVOVNÍČKOVITÍ  (2 druhy)
  Incurvaria masculella - Kovovníček lesní
  Incurvaria oehlmanniella - Kovovníček borůvkový

LASIOCAMPIDAE - BOUROVCOVITÍ  (14 druhů)
Lasiocampinae
  Eriogaster catax - Bourovec trnkový
  Eriogaster lanestris - Bourovec březový
  Gastropacha populifolia - Bourovec osikový
  Lasiocampa quercus - Bourovec dubový
  Lasiocampa trifolii - Bourovec jetelový
  Macrothylacia rubi - Bourovec ostružiníkový
  Malacosoma neustria - Bourovec prsténčivý
Pinarinae
  Cosmotriche lobulina - Bourovec měsíčitý
  Dendrolimus pini - Bourovec borový
  Euthrix potatoria - Bourovec trávový
  Odonestis pruni - Bourovec švestkový
  Phyllodesma tremulifolia - Bourovec zejkovaný
Poecilocampinae
  Poecilocampa populi - Bourovec topolový
  Trichiura crataegi - Bourovec hlohový

LEMONIIDAE - PABOUROVCOVITÍ  (1 druh)
  Lemonia taraxaci - Pabourovec pampeliškový

LIMACODIDAE - SLIMÁKOVCOVITÍ  (1 druh)
  Apoda limacodes - Slimákovec dubový

LYMANTRIIDAE - BEKYŇOVITÍ  (11 druhů)
Tribus Lymantriini
  Arctornis l-nigrum - Bekyně černé L
  Leucoma salicis - Bekyně vrbová
  Lymantria dispar - Bekyně velkohlavá
  Lymantria monacha - Bekyně mniška
  Ocneria rubea - Bekyně narudlá
Tribus Orgyiini
  Calliteara pudibunda - Štětconoš ořechový
  Euproctis chrysorrhoea - Bekyně zlatořitná
  Euproctis similis - Bekyně pižmová
  Gynaephora fascelina - Štětconoš jetelový
  Orgyia antiqua - Štětconoš trnkový
  Penthophera morio - Smutník jílkový

MICROPTERIGIDAE - CHROSTÍKOVNÍKOVITÍ  (2 druhy)
  Micropterix aruncella - Chrostíkovník nejmenší
  Micropterix aureatella - Chrostíkovník lesní

NEUROPTERA - SÍŤOKŘÍDLÍ  (1 druh)
  Drepanepteryx phalaenoides - Rzounek vykrajovaný

NOCTUIDAE - MŮROVITÍ  (270 druhů)
Acontiinae - Světloskvrnky  (3 druhy)
Tribus Aediini
  Aedia leucomelas - Tmavopáska jižní
Tribus Acontiini
  Acontia lucida - Světloskvrnka slézová
  Emmelia trabealis - Světloskvrnka svlačcová
Acronictinae - Šípověnky  (11 druhů)
  Acronicta aceris - Šípověnka maďalová
  Acronicta alni - Šípověnka olšová
  Acronicta auricoma - Šípověnka jívová
  Acronicta cuspis - Šípověnka olšinová
  Acronicta leporina - Šípověnka vrbová
  Acronicta megacephala - Šípověnka velkohlavá
  Acronicta psi - Šípověnka trnková
  Acronicta rumicis - Šípověnka šťovíková
  Craniophora ligustri - Šípověnka ptačízobová (jasanová)
  Moma alpium - Šípověnka dubová
  Simyra albovenosa - Šípověnka bahenní
Amphipyrinae - Lesknačky  (3 druhy)
  Amphipyra berbera - Lesknačka doubravní
  Amphipyra pyramidea - Lesknačka rudokřídlá
  Amphipyra tragopoginis - Lesknačka trojskvrnná
Boletobiinae - Černavky  (1 druh)
  Parascotia fuliginaria - Černavka tmavá
Bryophilinae - Mechovnice   (2 druhy)
  Bryophila domestica - Mechovnice domácí
  Cryphia algae - Mechovnice lipová
Catocalinae - Stužkonosky  (16 druhů)
Tribus Catocalini
  Catocala elocata - Stužkonoska topolová
  Catocala fraxini - Stužkonoska modrá
  Catocala fulminea - Stužkonoska švestková
  Catocala nupta - Stužkonoska olšová
  Catocala promissa - Stužkonoska úzkopásná
  Catocala sponsa - Stužkonoska dubová
Tribus Euclidiini
  Euclidia glyphica - Jetelovka hnědá
  Euclidia mi - Jetelovka menší
Tribus Ophiusini
  Catephia alchymista - Bělopáska dubová
  Dysgonia algira - Hnědopáska temnopásá
  Grammodes stolida - Hnědopáska jižní
  Minucia lunaris - Hnědopáska dubová
Tribus Toxocampini
  Lygephila craccae - Hnědoskvrnka vikvicová
  Lygephila lusoria - Hnědoskvrnka největší
  Lygephila pastinum - Hnědoskvrnka kozincová
  Lygephila viciae - Hnědoskvrnka polní
Aventiinae/Calpinae - Lišejnice/Lalokokřídleci  (3 druhy)
  Calyptra thalictri - Lalokřídlec žluťuchový
  Lasperyia flexula - Lišejnice šedá
  Scoliopteryx libatrix - Sklepnice obecná
Condicinae - Můrovky  (1 druh)
  Eucarta virgo - Můrovka panenská
Cuculliinae - Kukléřky  (4 druhy)
  Cucullia lucifuga - Kukléřka mrkvová
  Cucullia scrophulariae - Kukléřka krtičníková
  Cucullia umbratica - Kukléřka mléčová
  Cucullia verbasci - Kukléřka diviznová
Dilobinae - Modrohlávci  (1 druh)
  Diloba caeruleocephala - Modrohlávek ovocný
Eriopinae - Kapraďovky  (1 druh)
  Callopistria juventina - Kapraďovka hasivková
Eublemminae - Drobničky  (3 druhy)
  Eublemma parva - Drobnička turanová
  Eublemma purpurina - Drobnička pcháčová
  Eublemma polygramma - Drobnička
Euteliinae - Modroskvrnky  (1 druh)
  Eutelia adulatrix - - Modroskvrnka rujová
Eustrotiinae - Světlopásky  (4 druhy)
  Deltote bankiana - Světlopáska stříbřitá
  Deltote deceptoria - Světlopáska ostřicová
  Deltote uncula - Světlopáska bahenní
  Protodeltote pygarga - Světlopáska ostružníková
Hadeninae - Můry  (48 druhů)
  Panolis flammea - Sosnokaz borový
  Egira conspicillaris - Jarnice kručinková
  Orthosia cerasi - Jarnice lipová
  Orthosia cruda - Jarnice menší
  Orthosia gothica - Jarnice ovocná
  Orthosia gracilis - Jarnice hladká
  Orthosia incerta - Jarnice březnová
  Orthosia miniosa - Jarnice zardělá
  Orthosia opima - Jarnice šedá
  Orthosia populeti - Jarnice topolová
  Perigrapha munda - Jarnice černoskvrnná

  Anarta trifolii - Můra jetelová
  Ceramica pisi - Můra hrachová
  Cerapteryx graminis - Trávnice luční
  Hada plebeja - Můra pampelišková
  Hadena compta - Můra kartouzková
  Hadena irregularis - Můra ušnicová
  Hecatera bicolorata - Můra jestřábníková
  Hecatera dysodea - Můra lociková
  Lacanobia contigua - Můra pestrá
  Lacanobia oleracea - Můra kapustová
  Lacanobia suasa - Můra zahradní
  Lacanobia thalassina - Můra březová
  Lacanobia w-latinum - Můra kručinková
  Lasionycta imbecilla - Šedobarvec hnědý
  Mamestra brassicae - Můra zelná
  Melanchra persicariae - Můra černá
  Pachetra sagittigera - Můra řebříčková
  Papestra biren - Můra sivá
  Polia bombycina - Můra jehlicová
  Polia hepatica - Můra borůvková
  Polia nebulosa - Můra jitrocelová
  Sideridis reticulata - Můra mydlicová
  Sideridis rivularis - Můra silenková
  Tholera cespitis - Trávnice metlicová
  Tholera decimalis - Trávnice jílková

  Leucania comma - Plavokřídlec čárkovaný
  Leucania obsoleta - Plavokřídlec pobřežní
  Mythimna albipuncta - Plavokřídlec bělotečný
  Mythimna conigera - Plavokřídlec skořicový
  Mythimna ferrago - Plavokřídlec bledoskvrnný
  Mythimna impura - Plavokřídlec luční
  Mythimna l-album - Plavokřídlec bílé L
  Mythimna pallens - Plavokřídlec stepní
  Mythimna pudorina - Plavokřídlec ostřicový
  Mythimna sicula - Plavokřídlec západní
  Mythimna turca - Plavokřídlec mokřadní
  Mythimna vitellina - Plavokřídlec žloutkový
Heliothinae - Černopásky  (4 druhy)
  Helicoverpa armigera - Černopáska bavlníková
  Heliothis maritima - Černopáska polní
  Heliothis viriplaca - Černopáska štětková
  Pyrrhia umbra - Černopáska kakostová
Herminiinae - Žlutavky  (8 druhů)
  Herminia grisealis - Žlutavka šedavá
  Herminia tarsicrinalis - Žlutavka vějířová
  Herminia tarsipennalis - Žlutavka hnědožlutá
  Macrochilo cribrumalis - Žlutavka bahenní
  Orectis proboscidata - Žlutavka
  Paracolax tristalis - Žlutavka hnědočárná
  Pechipogo strigilata - Žlutavka dubová
  Polypogon tentacularia - Žlutavka dlouhonosá
Hypeninae - Zobonosci  (3 druhy)
  Hypena crassalis - Zobonosec borůvkový
  Hypena proboscidalis - Zobonosec kopřivový
  Hypena rostralis - Zobonosec chmelový
Metoponiinae - Tmavoskvrnky  (2 druhy)
  Panemeria tenebrata - Tmavoskvrnka rožcová
  Tyta luctuosa - Tmavoskvrnka svlačcová
Noctuinae - Osenice  (34 druhů)
  Agrotis cinerea - Osenice popelavá
  Agrotis exclamationis - Osenice vykřičníková
  Agrotis ipsilon - Osenice ypsilonová
  Agrotis segetum - Osenice polní
  Anaplectoides prasina - Osenice hajní
  Axylia putris - Osenice žlutavá
  Cerastis leucographa - Osenice jívová
  Cerastis rubricosa - Osenice jarní
  Diarsia brunnea - Osenice hnědá
  Diarsia florida - Osenice žlutohnědá
  Diarsia mendica - Osenice lesní
  Diarsia rubi - Osenice luční
  Eugnorisma depuncta - Osenice tečkovaná
  Eurois occulta - Osenice velká
  Graphiphora augur - Osenice ptačí
  Lycophotia porphyrea - Osenice pruhovaná
  Naenia typica - Osenice kopřivová
  Noctua comes - Osenice prvosenková
  Noctua fimbriata - Osenice zemáková
  Noctua interjecta - Osenice západní
  Noctua interposita - Osenice přehlížená
  Noctua janthina - Osenice černolemá
  Noctua pronuba - Osenice šťovíková
  Ochropleura plecta - Osenice čekanková
  Opigena polygona - Osenice jižní
  Rhyacia simulans - Osenice jetelová
  Xestia baja - Osenice rulíková
  Xestia c-nigrum - Osenice černé C
  Xestia collina - Osenice podhorská
  Xestia ditrapezium - Osenice obecná
  Xestia sexstrigata - Osenice stínovaná
  Xestia stigmatica - Osenice hluchavková
  Xestia triangulum - Osenice trojúhlá
  Xestia xanthographa - Osenice žlutoskvrnná
Oncocnemidinae - Jasnobarvci  (1 druh)
  Calophasia lunula - Jasnobarvec květelový
Pantheinae - Mramorovky  (2 druhy)
  Colocasia coryli - Lískovnice šedá
  Panthea coenobita - Mramorovka smrková
Phytometrinae - Zelenavky  (3 druhy)
  Colobochyla salicalis - Šedice jívová
  Phytometra viridaria - Zelenavka vítodová
  Trisateles emortualis - Zelenavka dubová
Plusiinae - Kovoleskleci  (15 druhů)
  Abrostola asclepiadis - Kovolesklec tolitový
  Abrostola tripartita - Kovolesklec žahavkový
  Abrostola triplasia - Kovolesklec černočárný
  Autographa bractea - Kovolesklec jestřábníkový
  Autographa gamma - Kovolesklec gamma
  Autographa jota - Kovolesklec hluchavkový
  Autographa pulchrina - Kovolesklec brusnicový
  Diachrysia chrysitis - Kovolesklec šedivkový
  Diachrysia chryson - Kovolesklec půvabný
  Diachrysia stenochrysis - Kovolesklec podvojný
  Euchalcia modestoides - Kovolesklec plicníkový
  Macdunnoughia confusa - Kovolesklec řebříčkový
  Plusia festucae - Kovolesklec kostřavový
  Plusia putnami - Kovolesklec západní
  Syngrapha interrogationis - Kovolesklec kopřivový
Psaphidinae - Běloskvrnky   (2 druhy)
  Allophyes oxyacanthae - Běloskvrnka hlohová
  Asteroscopus sphinx - Běloskvrnka pozdní
Rivulinae - Trávničky  (2 druhy)
  Rivula sericealis - Trávnička luční
  Zebeeba falsalis - Trávnička
Xyleninae - Blýskavky  (92 druhů)
Tribus Pseudeustrotiini
  Pseudeustrotia candidula - Bělavka rdesnová
Tribus Elaphriini
  Elaphria venustula - Lesknička(Blýskavka) narůžovělá
Tribus Caradrinini - Subtribus Caradrinina
  Caradrina clavipalpis - Blýskavka čtyřtečná
  Caradrina morpheus - Blýskavka kopřivová
  Caradrina selini - Blýskavka vřesovištní
  Hoplodrina ambigua - Blýskavka jitrocelová
  Hoplodrina blanda - Blýskavka pampelišková
  Hoplodrina octogenaria - Blýskavka ptačincová
  Hoplodrina respersa - Blýskavka kropenatá
  Charanyca trigrammica - Blýskavka trojčárná
  Caradrina kadenii - Blýskavka hnědoskvrnná
  Rusina ferruginea - Blýskavka opencová
Tribus Dypterygiini
  Dypterygia scabriuscula - Blýskavka šťovíková
  Mormo maura - Blýskavka černopásá
  Polyphaenis sericata - Blýskavka žlutokřídlá
  Thalpophila matura - Blýskavka travní
  Trachea atriplicis - Blýskavka lebedová
Tribus Actinotiini
  Actinotia polyodon - Blýskavka půvabná
  Hyppa rectilinea - Blýskavka horská
  Actinotia radiosa - Blýskavka paprsčitá
Tribus Phlogophorini
  Euplexia lucipara - Blýskavka ostružiníková
  Phlogophora meticulosa - Blýskavka mramorovaná
Tribus Xylenini - Subtribus Antitypina
  Antitype chi - Pestroskvrnka orlíčková
  Griposia aprilina - Pestroskvrnka zelenavá
  Mniotype adusta - Pestroskvrnka tmavá
  Mniotype satura - Pestroskvrnka zimolezová
  Polymixis polymita - Pestroskvrnka hnědoskvrnná
Tribus Xylenini - Subtribus Cosmiina
  Atethmia centrago - Kosočárnice jasanová
  Enargia paleace - Kosočárnice březová
  Cosmia pyralina - Kosočárnice ovocná
  Cosmia trapezina - Kosočárnice javorová
  Ipimorpha retusa - Kosočárnice vrbová
  Ipimorpha subtusa - Kosočárnice topolová
Tribus Xylenini - Subtribus Xylenina
  Agrochola circellaris - Přímočárnice jilmová
  Agrochola helvola - Přímočárnice hnědá
  Agrochola laevis - Přímočárnice šťovíková
  Agrochola litura - Přímočárnice vrbková
  Agrochola lychnidis - Přímočárnice střemchová
  Agrochola lota - Přímočárnice vrbová
  Agrochola macilenta - Přímočárnice buková
  Agrochola nitida - Přímočárnice rozrazilová
  Apterogenum ypsillon - Přímočárnice lužní
  Atypha pulmonaris - Přímočárnice plicníková
  Brachylomia viminalis - Přímočárnice jívová
  Conistra erythrocephala - Zimovnice rudohlavá
  Conistra rubiginea - Zimovnice rezavá
  Conistra rubiginosa - Zimovnice trnková
  Conistra vaccinii - Zimovnice brusnicová
  Eupsilia transversa - Dřevobarvec dubový
  Lithophane consocia - Dřevobarvec olšový
  Lithophane ornitopus - Dřevobarvec lesní
  Lithophane socia - Dřevobarvec trnkový
  Parastichtis suspecta - Přímočárnice březová
  Tiliacea aurago - Zlatokřídlec bukový
  Tiliacea citrago - Zlatokřídlec lipový
  Xanthia icteritia - Zlatokřídlec vrbový
  Xanthia ocellaris - Zlatokřídlec topolový
  Xanthia togata - Zlatokřídlec jívový
  Xylena solidaginis - Dřevobarvec brusnicový
  Xylena vetusta - Dřevobarvec luční
Tribus Apameini - Subtribus Apameina
  Amphipoea fucosa - Dřeňovka luční
  Amphipoea oculea - Dřeňovka polní
  Apamea crenata - Šedavka lemovaná
  Apamea illyria - Šedavka bučinová
  Apamea lateritia - Šedavka rudá
  Apamea lithoxylaea - Šedavka žlutavá
  Apamea monoglypha - Šedavka trávová
  Apamea oblonga - Šedavka větší
  Apamea ophiogramma - Šedavka hnědoskvrnná
  Apamea remissa - Šedavka mnohotvárná
  Apamea rubrirena - Šedavka rudoskvrnná
  Apamea scolopacina - Šedavka třeslicová
  Apamea sordens - Šedavka obilná
  Apamea sublustris - Šedavka žlutá
  Apamea unanimis - Šedavka bahenní
  Calamia tridens - Travařka zelená
  Celaena leucostigma - Dřeňovka pobřežní
  Crypsedra gemmea - Travařka pestrá
  Denticucullus pygmina - Travařka bažinná
  Globia sparganii - Rákosnice zevarová
  Gortyna flavago - Dřeňovka diviznová
  Hydraecia micacea - Dřeňovka šťovíková
  Luperina testacea - Travařka hlínožlutá
  Mesapamea secalella - Šedavka přehlížená
  Mesapamea secalis - Šedavka žitná
  Mesoligia furuncula - Šedavka dvoubarvá
  Oligia latruncula - Šedavka menší
  Oligia strigilis - Šedavka kroužkovaná
  Oligia versicolor - Šedavka pestrá
  Photedes fluxa - Travařka třtinová
  Photedes minima - Travařka nejmenší
  Photedes morrisii - Travařka bělavá

NOLIDAE - DROBNUŠKOVITÍ  (10 druhů)
Tribus Chloephorini
  Bena bicolorana - Zeleněnka dubová
  Pseudoips prasinana - Zeleněnka buková
Tribus Nolini
  Meganola albula - Drobnuška ostružiníková
  Meganola strigula - Drobnuška buková
  Nola confusalis - Drobnuška brusnicová
  Nola cucullatella - Drobnuška trnková
Tribus Sarrothripini, Subtribus Sarrothripina
  Nycteola asiatica - Můrka topolová
  Nycteola revayana - Můrka listová
Tribus Sarrothripini, Subtribus Eariadina
  Earias clorana - Zeleněnka vrbová
  Earias vernana - Zeleněnka lindová

NOTODONTINAE - HŘBETOZUBCOVITÍ  (29 druhů)
Notodontinae - Hřbetozubci
Tribus Dicranurini
  Cerura erminea - Hranostajník bílý
  Cerura vinula - Hranostajník vrbový
  Furcula bicuspis - Hranostajník březový
  Furcula bifida - Hranostajník osikový
  Furcula furcula - Hranostajník jívový
Tribus Notodontini
  Drymonia dodonaea - Hřbetozubec hnědý
  Drymonia obliterata - Hřbetozubec tmavoúhlý
  Drymonia ruficornis - Hřbetozubec dubový
  Gluphisia crenata - Vztyčnořitka šedá
  Leucodonta bicoloria - Hřbetozubec dvoubarvý
  Notodonta dromedarius - Hřbetozubec březový
  Notodonta tritophus - Hřbetozubec topolový
  Notodonta zicza - Hřbetozubec vrbový
  Odontosia carmelita - Hřbetozubec mniší
  Pheosia gnoma - Hřbetozubec běloskvrnný
  Pheosia tremula - Hřbetozubec osikový
  Pterostoma palpina - Hřbetozubec dvouzubý
  Ptilodon capucina - Hřbetozubec olšový
  Ptilodon cucullina - Hřbetozubec břekový
  Ptilophora plumigera - Hřbetozubec javorový
Phalerinae
  Peridea anceps - Hřbetozubec plachý
  Phalera bucephala - Vztyčnořitka lipová
Pygaerinae
  Clostera anachoreta - Vztyčnořitka topolová
  Clostera anastomosis - Vztyčnořitka vrbová
  Clostera curtula - Vztyčnořitka rudoskvrnná
  Clostera pigra - Vztyčnořitka osiková
Heterocampinae
  Harpyia milhauseri - Hranostajník dubový
  Spatalia argentina - Hřbetozubec stříbroskvrnný
  Stauropus fagi - Hranostajník bukový

OECOPHORIDAE - KRÁSNĚNKOVITÍ  (11 druhů)
Tribus Carcinini
  Carcina quercana - Krásněnka dlouhorohá
Tribus Oecophorini
  Crassa tinctella - Krásněnka
  Bisigna procerella - Krásněnka
  Epicallima formosella - Krásněnka skořicová
  Denisia stipella - Krásněnka
  Harpella forficella - Krásněnka pařezová
  Hofmannophila pseudospretella - Krásněnka skladištní
  Schiffermuelleria schaefferella-Krásněnka podkorní
Tribus Pleurotini
  Minetia crinitus - Krásněnka žilkovaná
  Pleurota bicostella - Krásněnka dvoulemá
  Pleurota marginella - Krásněnka

PLUTELLIDAE - ZÁPŘEDNÍČKOVITÍ  (1 druh)
  Plutella xylostella - Zápředníček polní

PSYCHIIDAE - VAKONOŠOVITÍ  (7 druhů)
  Epichnopterix plumella - Vakonoš tmavý
  Canephora hirsuta - Vakonoš trávový
  Megalophanes viciella - Vakonoš všežravý
  Pachythelia villosella - Vakonoš vřesový
  Psyche casta - Vakonoš stromový
  Psyche crassiorella - Vakonoš bylinný
  Sterrhopterix fusca - Vakonoš keřový

PTEROPHORIDAE - PERNATUŠKOVITÍ  (18 druhů)
  Amblyptilia acanthadactyla - Pernatuška různožravá
  Cnaemidophorus rhododactyla - Pernatuška šípková
  Emmelina monodactyla - Pernatuška svlačcová
  Geina didactyla - Pernatuška kuklíková
  Gillmeria pallidactyla - Pernatuška řebříčková
  Gillmeria ochrodactyla - Pernatuška vratičová
  Hellinsia osteodactylus - Pernatuška zlatobýlová
  Merrifieldia baliodactylus - Pernatuška dobromyslová
  Merrifieldia leucodactyla - Pernatuška smilová
  Merrifieldia tridactyla - Pernatuška mateřídoušková
  Oxyptilus parvidactyla - Pernatuška drobnokřídlá
  Oxyptilus pilosellae - Pernatuška chlupáčková
  Platyptilia calodactyla - Pernatuška horská
  Platyptilia gonodactyla - Pernatuška podbělová
  Platyptilia nemoralis - Pernatuška starčková
  Pterophorus pentadactyla - Pernatuška trnková
  Stenoptilia bipunctidactyla - Pernatuška tečkovaná
  Stenoptilia pterodactyla - Pernatuška rezekvítková

PYRALIDAE - ZAVÍJEČOVITÍ  (41 druhů)
Galleriinae - Zavíječi
  Aphomia sociella - Zavíječ cizopasný
  Aphomia zelleri - Zavíječ
  Galleria mellonella - Zavíječ voskový
Phycitinae - zavíječi
  Acrobasis advenella - zavíječ
  Acrobasis consociella - zavíječ
  Acrobasis obtusella - Zavíječ švestkový
  Acrobasis repandana - Zavíječ dubový
  Acrobasis sodalella - Zavíječ
  Acrobasis tumidana - Zavíječ
  Ancylosis cinnamomella - zavíječ
  Apomyelois bistriatella - zavíječ
  Assara terebrella - Zavíječ šiškový
  Dioryctria abietella - Zavíječ smrkový
  Elegia similella - Zavíječ
  Ematheudes punctella - Zavíječ
  Euzophera pinguis - Zavíječ
  Homoeosoma nimbella - Zavíječ
  Homoeosoma sinuella - Zavíječ
  Hypochalcia ahenella - Zavíječ
  Laodamia faecella - Zavíječ
  Matilella fusca - Zavíječ dvoutečný
  Moitrelia obductella - Zavíječ
  Nephopterix angustella - Zavíječ úzký
  Oncocera semirubella - Zavíječ červenožlutý
  Pempeliella ornatella - Zavíječ
  Phycita meliella - Zavíječ
  Phycita roborella - Zavíječ
  Plodia interpunctella - Zavíječ paprikový
  Sciota fumella - Zavíječ
  Selagia argyrella - Zavíječ
  Trachonitis cristella - Zavíječ
Pyralinae - Zavíječi
  Aglossa pinguinalis - Zavíječ tukomilný
  Endotricha flammealis - Zavíječ červenavý
  Hypsopygia costalis - Zavíječ senomilný
  Hypsopygia glaucinalis - Zavíječ žlutočárný
  Loryma egregialis - Zavíječ
  Pyralis farinalis - Zavíječ domácí
  Pyralis regalis - Zavíječ nádherný
  Stemmatophora brunnealis - zavíječ
  Synaphe antennalis - zavíječ
  Synaphe punctalis - zavíječ

ROESLERSTAMMIIDAE - MOSAZNÍČKOVITÍ  (1 druh)
  Roeslerstammia erxlebella - Mosazníček

SATURNIIDAE - MARTINÁČOVITÍ  (4 druhy)
  Martináč bukový - Aglia tau
  Martináč habrový - Saturnia pavonia
  Martináč hrušňový - Saturnia pyri
  Martináč trnkový - Saturnia spini

SCYTHRIDIDAE - SMUTNÍČKOVITÍ  (1 druh)
  Scythris cuspidella - Smutníček skvrnitý

SESIIDAE - NESYTKOVITÍ  (2 druhy)
  Bembecia ichneumoniformis - Nesytka lumčí
  Pennisetia hylaeiformis - Nesytka maliníková

SPHINGIDAE - LIŠAJOVITÍ  (16 druhů)
Macroglossinae
  Deilephila elpenor - Lišaj vrbkový
  Deilephila porcellus - Lišaj kyprejový
  Hemaris fuciformis - Dlouhozobka zimolezová
  Hemaris tityus - Dlouhozobka chrastavcová
  Hippotion celerio - Lišaj révový
  Hyles euphorbiae - Lišaj pryšcový
  Hyles galii - Lišaj svízelový
  Macroglossum stellatarum - Dlouhozobka svízelová
Smerinthinae
  Laothoe populi - Lišaj topolový
  Marumba quercus - Lišaj dubový
  Mimas tiliae - Lišaj lipový
  Smerinthus ocellatus - Lišaj paví oko
Sphinginae
  Agrius convolvuli - Lišaj svlačcový
  Acherontia atropos - Lišaj smrtihlav
  Sphinx ligustri - Lišaj šeříkový
  Sphinx pinastri - Lišaj borový

STATHMOPODIDAE  (1 druh)
  Stathmopoda pedella - Krásněnka olšová

TINEIDAE - MOLOVITÍ  (12 druhů)
  Euplocamus anthracinalis - Mol ozdobný
  Monopis laevigella - Mol
  Monopis monachella - Mol hnízdový
  Monopis obviella - Mol
  Monopis weaverella - Mol
  Morophaga choragella - Mol horský
  Nemapogon granella - Mol obilní
  Niditinea fuscella - Mol
  Tinea pellionella - Mol kožešinový
  Tinea semifulvella - Mol žlutavý
  Tinea trinotella - Mol trojtečný
  Tineola bisselliella - Mol šatní

TORTRICIDAE - OBALEČOVITÍ  (153 druhů)
Tortricinae
Tribus Archipini
  Adoxophyes orana - Obaleč zimolézový
  Aphelia paleana - Obaleč bojínkový
  Aphelia unitana - Obaleč
  Aphelia viburnana - Obaleč kalinový
  Archips oporana - Obaleč jehličinový
  Archips podana - Obaleč zahradní
  Archips rosana - Obaleč růžový
  Archips xylosteana - Obaleč třešňový
  Clepsis consimilana - Obaleč
  Clepsis pallidana - Obaleč pelyňkový
  Clepsis senecionana - Obaleč
  Clepsis spectrana - Obaleč pryšcový
  Dichelia histrionana - Obaleč skvrnitý
  Choristoneura hebenstreitella - Obaleč jeřábový
  Pandemis cerasana - Obaleč rybízový
  Pandemis corylana - Obaleč lískový
  Pandemis dumetana - Obaleč kopřivový
  Pandemis heparana - Obaleč ovocný
  Ptycholoma lecheana - Obaleč stříbročarý
  Ptycholomoides aeriferana - Obaleč žlutopásný
  Syndemis musculana - Obaleč
Tribus Bactrini
  Bactra lancealana - Obaleč sítinový
Tribus Chlidanotinae
  Isotrias rectifasciana - Obaleč hnědopásný
Tribus Cnephasiini
  Cnephasia alticolana - Obaleč
  Cnephasia communana - Obaleč
  Cnephasia incertana - Obaleč bylinný
  Cnephasia stephensiana - Obaleč jitrocelový
  Eana argentana - Obaleč stříbřitý
  Eana incanana - Obaleč
  Tortricodes alternella - Obaleč předjarní
Tribus Cochylini
  Aethes cnicana - Obalečík
  Aethes hartmanniana - Obalečík hlaváčový
  Aethes smeathmanniana - Obalečík
  Aethes tesserana - Obalečík jestřábníkový
  Agapeta hamana - Obalečík žlutý
  Agapeta zoegana - Obalečík kroužkovaný
  Cochylis dubitana - Obalečík
  Cochylis posterana - Obalečík chrpový
  Eupoecilia ambiguella - Obalečík jednopásný
  Eupoecilia angustana - Obalečík pestrý
  Phalonidia contractana - Obalečík
Tribus Euliini
  Eulia ministrana - Obaleč stínovaný
  Pseudargyrotoza conwagana - Obaleč
Tribus Tortricini
  Acleris aspersana - Obaleč
  Acleris cristana - Obaleč
  Acleris forsskaleana - Obaleč javorový
  Acleris hastiana - Obaleč Hastův
  Acleris holmiana - Obaleč hrušňový
  Acleris kochiella - Obaleč
  Acleris laterana - Obaleč azalkový
  Acleris logiana - Obaleč bělavý
  Acleris lorquiniana - Obaleč
  Acleris shepherdana - Obaleč
  Acleris sparsana - Obaleč
  Acleris rufana - Obaleč
  Acleris variegana - Obaleč borůvkový
  Aleimma loeflingiana - Obaleč dubinový
  Tortrix viridana - Obaleč dubový
Olethreutinae
Tribus Enarmoniini
  Ancylis achatana - Obaleč
  Ancylis apicella - Obaleč
  Ancylis badiana - Obaleč vikvový
  Ancylis geminana - Obaleč
  Ancylis laetana - Obaleč hákový
  Ancylis uncella - Obaleč
  Ancylis mitterbacheriana - Obaleč hnědoskvrnný
  Ancylis unguicella - Obaleč drápový
  Enarmonia formosana - Obaleč meruňkový
Tribus Endotheniini
  Endothenia ericetana - Obaleč
  Endothenia gentianaeana - Obaleč
  Endothenia quadrimaculana - Obaleč čtveroskvrnný
Tribus Eucosmini
  Epiblema cirsiana - Obaleč
  Epiblema foenella - Obaleč skobovitý
  Epiblema hepaticana - Obaleč
  Epiblema sticticana - Obaleč
  Epinotia bilunana - Obaleč
  Epinotia demarniana - Obaleč
  Epinotia fraternana - Obaleč
  Epinotia nanana - Obaleč
  Epinotia nisella - Obaleč
  Epinotia ramella - Obaleč
  Epinotia rubiginosana - Obaleč
  Epinotia solandriana - Obaleč měsíčitý
  Epinotia tedella - Obaleč smrkový
  Epinotia tenerana - Obaleč
  Epinotia trigonella - Obaleč
  Eucosma balatonana - Obaleč
  Eucosma campoliliana - Obaleč
  Eucosma cana - Obaleč bodlákový
  Eucosma conterminana - Obaleč locikový
  Eucosma metzneriana - Obaleč
  Gypsonoma aceriana - Obaleč
  Gypsonoma dealbana - Obaleč
  Gypsonoma oppressana - Obaleč
  Gypsonoma sociana - Obaleč topolový
  Notocelia cynosbatella - Obaleč trojtečný
  Notocelia incarnatana - Obaleč
  Notocelia roborana - obaleč stromový
  Notocelia rosaecolana - Obaleč
  Notocelia uddmanniana - Obaleč ostružníkový
  Notocelia trimaculana - Obaleč
  Pelochrista caecimaculana - Obaleč
  Pseudococcyx posticana - Obaleč
  Pseudococcyx turionella - Obaleč borový
  Rhyacionia buoliana - Obaleč prýtový
  Rhyacionia pinicolana - Obaleč sosnový
  Rhopobota naevana - Obaleč menší
  Spilonota ocellana - Obaleč pupenový
  Thiodia citrana - Obaleč pomerančovníkový
  Zeiraphera isertana - Obaleč žlabatkový
Tribus Grapholitini
  Cydia amplana - Obaleč ořešákový
  Cydia fagiglandana - Obaleč bukvicový
  Cydia pomonella - Obaleč jablečný
  Cydia splendana - Obaleč ořechový
  Cydia strobilella - Obaleč šiškový
  Dichrorampha petiverella - Obaleč kopretinový
  Dichrorampha plumbana - Obaleč
  Dichrorampha sequana - Obaleč
  Dichrorampha vancouverana - Obaleč
  Grapholita fissana - Obaleč
  Grapholita funebrana - Obaleč švestkový
  Grapholita molesta - Obaleč východní
  Lathronympha strigana - Obaleč třezalkový
Tribus Lobesiini
  Lobesia botrana - Obaleč mramorovaný
Tribus Olethreutini
  Apotomis betuletana - Obaleč březinový
  Apotomis capreana - Obaleč
  Apotomis infida - Obaleč
  Apotomis inundana - Obaleč osikový
  Apotomis sororculana - Obaleč
  Apotomis turbidana - Obaleč
  Celypha cespitana - Obaleč
  Celypha flavipalpana - Obaleč
  Celypha lacunana - Obaleč jahodníkový
  Celypha rivulana - Obaleč luční
  Celypha rufana - Obaleč
  Celypha striana - Obaleč pampeliškový
  Celypha woodiana - Obaleč
  Cymolomia hartigiana - Obaleč
  Eudemis porphyrana - Obaleč
  Eudemis profundana - Obaleč
  Hedya nubiferana - Obaleč jabloňový
  Hedya pruniana - Obaleč střemchový
  Hedya salicella - Obaleč vrbový
  Olethreutes arcuella - Obaleč zdobený
  Orthotaenia undulana - Obaleč
  Phiaris bipunctana - Obaleč dvoutečný
  Phiaris micana - Obaleč
  Phiaris palustrana - Obaleč
  Phiaris umbrosana - Obaleč
  Piniphila bifasciana - Obaleč
Tribus Ramapesiini
  Capua vulgana - Obaleč
  Epagoge grotiana - Obaleč
  Paramesia gnomana - Obaleč znamenaný
  Philedone gerningana - Obaleč

YPONOMEUTIDAE - PŘEDIVKOVITÍ  (17 druhů)
Tribus Argyresthiinae
  Argyresthia brockeella - Molovka březová
  Argyresthia conjugella - Molovka jablečná
  Argyresthia curvella - Molovka jabloňová
  Argyresthia goedartella - Molovka olšová
  Argyresthia pruniella - Molovka pupenová
  Argyresthia pygmaeella - Molovka jívová
  Argyresthia spinosella - Molovka
Tribus Scythropiinae
  Scythropia crataegella - Zápředníček trnkový
Tribus Yponomeutinae
  Pseudoswammerdamia combinella - Předivka
  Swammerdamia pyrella - Předivka hrušňová
  Yponomeuta cagnagella - Předivka brslenová
  Yponomeuta evonymella - Předivka zhoubná
  Yponomeuta irrorella - Předivka švestková
  Yponomeuta malinellus - Předivka jabloňová
  Yponomeuta padella - Předivka ovocná
  Yponomeuta plumbella - Předivka menší
  Yponomeuta sedella - Předivka šedá

YPSOLOPHIDAE - ČLUNKOVCOVITÍ  (4 druhy)
  Ypsolopha asperella - Člunkovec bělavý
  Ypsolopha mucronella - Člunkovec
  Ypsolopha sequella - Člunkovec lesní
  Ypsolopha vittella - Člunkovec
www.motylkove.cz