LIFE STAGE - FÁZE ŽIVOTA

Copulation - kopulace

Eggs - Vajíčka

What they eat - Čím se živí

Modrásci často sají tekutiny a různé látky ze země, z ptačího trusu či jiné rozkládající se látky.

Determination male-female - Rozlišení samec-samice

Sameček je modrý, samička je hnědě zbarvená. Na líci téměř totožní.


www.motylkove.cz