MODRÁSEK STŘÍBROSKVRNNÝ - Vacciniina optilete

Modrásek stříbroskvrnný je maličký modrásek žijící v rašeliništích a v jejich blízkém okolí.

   
www.motylkove.cz