MODRÁSEK ŠTÍROVNÍKOVÝ - Cupido argiades

Modrásek štírovníkový - samička.

     

www.motylkove.cz