MODRÁSEK NEJMENŠÍ - Cupido minimus

Modrásek nejmenší je nenápadný motýlek obývající převážně stepní stanoviště.

     
www.motylkove.cz