MODRÁSEK KRUŠINOVÝ - Celastrina argiolus

Modrásek krušinový je často k vidění na zemi při sání tekutin a minerálů
z vlhkých míst, trusu či ve vyhaslém ohništi.

     
www.motylkove.cz