HNĚDÁSEK OSIKOVÝ - Euphydryas maturna

Hnědásek osikový skoro ze všech stran. Byl natolik zaujatý sosáním zabahněného klacíku,
že se kolem něj dalo chodit na centimetry blízko.

             
www.motylkove.cz