HNĚDÁSEK CHRASTAVCOVÝ - Euphydryas aurinia

Hnědásek chrastavcový je už dnes velmi vzácným motýlkem. Zasluhuje si
právem ochranu a řešení jeho situace.

 
www.motylkove.cz