Obaleč bodlákový - Bochov - 21.6.2023
17

EUCOSMA CANA - Obaleč bodlákový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Bochov, Západní Čechy (Czech Republic) 6/2023
www.motylkove.cz