Ohniváček černoskvrnný - Litětiny - 8.5.2020
439

LYCAENA TITYRUS - Ohniváček černoskvrnný
Modráskovití - LYCAENIDAE
Litětiny, Východní Čechy (Czech Republic) 5/2020
www.motylkove.cz