Ohniváček černokřídlý - Nemošice - 9.4.2019
7

LYCAENA PHLAEAS - Ohniváček černokřídlý
Modráskovití - LYCAENIDAE
Nemošice, Východní Čechy (Czech Republic) 4/2019
www.motylkove.cz