Ohniváček modrolemý - Rohozná - 18.6.2019
57

LYCAENA HIPPOTHOE - Ohniváček modrolemý
Modráskovití - LYCAENIDAE
Rohozná, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2019
www.motylkove.cz