Ohniváček černoskvrnný - Valy u Přelouče - 11.7.2019
162

LYCAENA TITYRUS - Ohniváček černoskvrnný
Modráskovití - LYCAENIDAE
Valy u Přelouče, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2019
www.motylkove.cz