Bělokřídlec březový - Orlické Záhoří - 29.6.2019
123

CABERA PUSARIA - Bělokřídlec březový
Jiná jména - Světlokřídlec obecný
Píďalkovití - GEOMETRIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2019
www.motylkove.cz