Obaleč předjarní - Slatiňany - 17.3.2017
91

TORTRICODES ALTERNELLA - Obaleč předjarní
Obalečovití - TORTRICIDAE
Slatiňany, Kochánovické rybníky, Východní Čechy (Czech Republic) 3/2017
www.motylkove.cz