Obaleč předjarní - Slatiňany - 17.3.2017
57

TORTRICODES ALTERNELLA - Obaleč předjarní
Obalečovití - TORTRICIDAE
Slatiňany, Východní Čechy (Czech Republic) 3/2017
www.motylkove.cz